Rezerwat Liwia Łuża

 • Ocena
 • Dla dwojga
 • Dla dzieci
 • Dla dorosłych
 • Dla seniorów
Opis

Rezerwat Liwia Łuża został utworzony w 1959 roku, a jego 220 hektarowy obszar pokrywa się z linią brzegową jeziora Liwia Łuża. Znajduje się on na obszarach chronionych programu Natura 2000, czyli: Trzebiatowsko-Kołobrzeskiego Pasa Nadmorskiego oraz Wybrzeża Trzebiatowskiego.

Bodźcem do założenia rezerwatu stała się liczna populacja lęgowa, rzadkiego wówczas łabędzia niemego Cygnus olor. Ponieważ sytuacja łabędzia znacząco się od tamtego czasu poprawiła, obecnie celem ochrony jest ogólne zachowanie ekosystemu jeziora oraz siedlisk rzadkich gatunków roślin, szczególnie tych słono-lubnych i biotopów ptaków wodno-błotnych, wśród których są: perkoz dwuczuby, żuraw, gęgawa, błotniak stawowy czy krwawodziób, śmieszka, gęś białoczelna, gęś zbożowa, mewa srebrzysta, czy rybitwa zwyczajna. 

Na terenie Rezerwatu obowiązują zakazy:

 • polowania, chwytania, płoszenia i zabijania wszelkich dziko żyjących zwierząt;
 • niszczenia gniazd, podbierania jaj i piskląt wszelkich gatunków ptactwa;
 • zbioru wszelkich roślin lub ich części;
 • łowienia ryb na wędkę;
 • zanieczyszczania wody i brzegów jeziora oraz zakłócania ciszy;
 • wyrywania, niszczenia i uszkadzania roślinności wodnej oraz przybrzeżnej;
 • kąpieli i uprawiania sportów wodnych;
 • wznoszenia budowli oraz zakładania lub budowy urządzeń sportowych, komunikacyjnych i innych urządzeń technicznych.

Dodatkowo, w rezerwacie bytuje również wiele gatunków ryb, m.in. sandacza, lina, leszcza, okonia, szczupaka. Swoje miejsce rozrodu mają tu także żaby brunatne i zielone, traszki, kumaki nizinne, grzebiuszki ziemne, ropuchy szare, zaskrońce zwyczajne i wydry. Jeśli chodzi o bezkręgowce, występują tu 3 gatunki pijawek, 4 gatunki pająków, 9 gatunków ważek, 5 gatunków chrząszczy, 9 gatunków małż i 12 gatunków ślimaków.

Mini przewodnik

Ten obejmujący 220 ha obszar, pokrywający się z linią brzegową Liwiej Łuży, utworzono w 1959 roku, w celu ochrony populacji lęgowej, rzadkiego wówczas łabędzia niemego. Sytuacja tego gatunku znacząco się poprawiła, więc dziś, celem ochrony jest przede wszystkim zachowanie całego, jeziornego ekosystemu i siedlisk rzadkich roślin słonolubnych i biotopów ptaków.


Opinie

Dodaj opinię
Ocena ogólna:
Dla dwojga:
Dla dzieci:
Dla dorosłych:
Dla seniorów:

NAJCHĘTNIEJ ODWIEDZANA RODZINNA ATRAKCJA WYBRZEŻA Park Miniatur i Kolejek - POLECAMY!!!


Komentarze (1)
Anonim
16.04.2019 08:19

Rezerwat Lwia Łuża to piękne miejsce z ogromnym zasobem fauny i flory. Cieszę się, że mamy taki bogaty rezerwat w Polsce.

Dodaj komentarz
Lokalizacja